Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΕΣ
 .

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέσω του μηχανισμού αναζήτησης έχετε πρόσβαση σε σημαντικό τμήμα του ψηφιοποιημένου αρχείου της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ).

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα οκτώ κριτήρια αναζήτησης που υπάρχουν στην επιφάνεια εργασίας ώστε να προσεγγίσετε το τεκμήριο που επιθυμείτε πιο εύκολα

  1. Είδος Τεκμηρίου: Επιλέγετε το είδος του τεκμηρίου μέσω της λίστας που σας παρουσιάζεται (π.χ. Έγγραφο, Βιβλίο, Φωτογραφία, κλπ.)
  2. Ιστορική Περίοδος: Επιλέγετε την Ιστορική Περίοδο μέσω της λίστας που σας παρουσιάζεται (π.χ. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος Πόλεμος κλπ.)
  3. Κατηγορία: Επιλέγετε το είδος του εγγράφου μέσω της λίστας που σας παρουσιάζεται (π.χ. Αναφορές Αξιωματικών, Ημερολόγιο Πλοίων, Δυναμολόγιο Πληρώματος, κλπ.)
  4. Ημερομηνία: Αναγράφετε την ημερομηνία του τεκμηρίου αναζήτησης με μορφή ηη/μμ/εεεε (π.χ. 01/08/1944)
  5. Τόπος Διεξαγωγής: Αναγράφετε στα ελληνικά τον τόπο που έλαβε χώρα το γεγονός που περιγράφει το τεκμήριο (π.χ. Αιγαίο, Αλεξάνδρεια, κλπ.)
  6. Γλώσσα: Επιλέγετε τη γλώσσα γραφής του τεκμηρίου από τη λίστα επιλογής (π.χ. Ελληνική, Γαλλική, Μικτή, κλπ.)
  7. Παραγωγός/Εκδότης/Πλοίο: Αναγράφετε το όνομα της υπηρεσίας ή του ατόμου που συνέταξε το τεκμήριο (π.χ. Α/Τ ΜΙΑΟΥΛΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ κλπ.)
  8. Περιγραφή, Θέμα, Λέξεις κλειδιά: Μπορείτε να συμπληρώσετε το θέμα του τεκμηρίου ή λέξεις κλειδιά που θα σας βοηθήσουν στην αναζήτησή που κάνετε (π.χ. ΕΛΛΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ κλπ.) 

Σε περίπτωση που δεν βρείτε το ψηφιακό  τεκμήριο, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση από την επιλογή «Υποβολή Αιτήσεων» προς την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) για να έχετε πρόσβαση στο φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας.

ΕΣΠΑ

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Copyright © 2014 - All rights reserved. Όροι Χρήσης